Κλείστε Ραντεβού  |  Τ. 2111 83 51 73 - Κιν. 6937 406 962

ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Οι παθήσεις όπως η στένωση αορτικής βαλβίδας επηρεάζουν την υγεία του ατόμου εμποδίζοντας τη ροή του αίματος από την καρδιά προς την αορτή και το υπόλοιπο σώμα. Μπορεί να είναι συγγενείς ή επίκτητες. Η αορτική βαλβίδα ανοίγει όταν συστέλλεται η καρδία και στέλνει αίμα στα όργανα του σώματος. Η στένωση αορτικής βαλβίδας εμποδίζει τη

ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια μορφή αρρυθμίας, πολύ διαδεδομένη, η οποία έχει είτε μόνιμη μορφή είτε παρουσιάζεται κατά παροξυσμούς. Κολπική μαρμαρυγή ονομάζουμε την κατάσταση κατά την οποία οι κόλποι της καρδιάς συστέλλονται ακανόνιστα και τα ηλεκτρικά ερεθίσματα έχουν μη φυσιολογικό ρυθμό. Τα ηλεκτρικά αυτά ερεθίσματα και ο καρδιακός ρυθμός ξεκινούν και ρυθμίζονται από τον

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια πάθηση κατά την οποία η καρδιά δεν μπορεί να αντλήσει αρκετό αίμα για να το διοχετεύσει επαρκώς στο υπόλοιπο σώμα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαραίτητες λειτουργίες και οι μεταβολικές ανάγκες του οργανισμού. Στην καρδιακή ανεπάρκεια το οξυγόνο δεν φτάνει για να θρέψει τους μυες και

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΑΟΡΤΗΣ

Με τον όρο ανεύρυσμα αορτής περιγράφουμε τη μη φυσιολογική διόγκωση σε ένα τμήμα της αορτής, που αποτελεί την κύρια αρτηρία του σώματός μας. Η αορτή φυσιολογικά μεταφέρει το αίμα (πλούσιο σε οξυγόνο) από την καρδιά στο υπόλοιπο σώμα. Όταν σε κάποιο σημείο της δημιουργηθεί ένα ανεύρυσμα, τότε το τμήμα αυτό γίνεται πιο αδύναμο και

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ

Η δοκιμασία κοπώσης (test κοπώσεως) είναι μια απλή εξέταση όπου ο ασθενής υποβάλλεται σε ελεγχόμενη σωματική άσκηση σε κυλιόμενο τάπητα, προκειμένου να γίνει ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθησή

TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ

Το triplex καρδιάς (υπερηχοκαρδιογράφημα) είναι μια πολύτιμη και ανώδυνη ιατρική εξέταση που διεξάγεται από καρδιολόγο με σκοπό τη μελέτη της δομής και της λειτουργιάς της καρδιάς, όταν υπάρχει υποψία για παρουσία καρδιακής πάθησης ή όταν υπάρχουν συμπτώματα καρδιοπάθειας, όπως πόνος στο στήθος, δύσπνοια, ταχυκαρδία και απώλεια αισθήσεων. Η εξέταση γίνεται με συσκευή που εκπέμπει

ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος έχει σαν στόχο την πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου κατά τη διάρκεια της άσκησης και τη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων που δεν επιτρέπουν την άθληση. Πρόκειται για έναν καρδιολογικό έλεγχο που γίνεται πριν την έναρξη κάποιας αθλητικής δραστηριότητας για επαγγελματικούς ή ψυχαγωγικούς λόγους. Ο αιφνίδιος θάνατος στη διάρκεια της άθλησης αποτελεί μία

ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Αρχικά, για να κατανοήσουμε τι είναι η πρόπτωση μιτροειδούς θα πρέπει να αναφερθούμε σύντομα στη μιτροειδή βαλβίδα και τη λειτουργία της. Η μιτροειδής βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ του αριστερού κόλπου και της αριστερής κοιλίας. Σε φυσιολογικές συνθήκες η μιτροειδής βαλβίδα, κατά τη διαστολή της καρδιάς, ανοίγει και με αυτόν τον τρόπο περνάει το οξυγονωμένο αίμα

Go to Top