ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Α΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΟΜΩΝΥΜΟ
(Α΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ) ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Τούσουλης
Σύγκριση της διαδερμικής διά της υποκλειδίου αρτηρίας σε
σχέση με τη διαμηριαία προσπέλαση τοποθέτηση αορτικής
βαλβίδας σε ασθενείς με στένωση αορτικής βαλβίδος.
Σοφία Θωμοπούλου
Καρδιολόγος
Διδακτορική Διατριβή
Αθήνα 2017

Δείτε εδώ το αρχείο με την διατριβή