Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας.
Φυσικοθεραπεία Καρδιοαγγειακών Παθήσεων.

Ενότητα 7: «Δοκιμασίες Κοπώσεως – Exercise Stress Tests»

Σοφία Θωμοπούλου, MD
Τμήμα Δοκιμασιών Κόπωσης
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο